Moje cesta k filmu

     Než začnu vyprávět o mojí cestě k amatérskému filmu, musím předeslat, že je pouze jednou z cest, po které jdu, a přiznávám, že po ní jdu rád. Duší jsem především regionální historik a genealog. Z mého více jak třicetiletého bádání vzešlo několik knih s historickým podtextem, několik velkých společenských akcí a v poslední době i několik amatérských filmů.

     Svoji první analogovou videokameru jsem si koupil někdy v roce 1995 a natáčel jsem téměř a pouze rodinné události, nebo oslavy svých kamarádů. Střih jsem prováděl na videu a tak vždy z toho vzniklo alespoň něco, co nebylo pouhým videozáznamem. Natočené originální videokazety jsem znovu a znovu přehrával, čehož dnes hluboce lituji, i když sestřih rodinných událostí mám ve svém archivu. Musel jsem si touto cestou projít sám, protože jsem neměl na blízku nikoho, kdo by mi dal dobrou radu, či pomohl. V roce 2006 jsem byl osloven představiteli města Chlumce nad Cidlinou, zda bych nevytvořil film o historii chlumeckého ochotnického divadla, který by se promítal u příležitosti nově otevřeného „Klicperova domu“ v Chlumci n. Cidlinou. Byla to velká výzva. Kulturní dům byl již téměř dokončený, a tak jsem se snažil získat alespoň nějaký natočení materiál z období přestavby. To se mi podařilo, ba co víc, objevil jsem historické záznamy o činnosti chlumeckých ochotníků, natočené na 8mm film a převedené do digitální podoby. Dotočil jsem aktuální stav nové budovy, žánrové záběry z města, a pokusil se udělat film. To jsem měl již nějaké zkušenosti se střihovým programem Pinnacle, novou digitální kameru, a tak tento film „Splněný sen“ byl vyroben na PC. Hotový film jsem předvedl radním a ti vyslovili souhlas s jeho veřejným promítáním při oslavách. Byla to pro mne velká zkušenost a také zjištění, že tudy cesta k dobrému filmu nevede.

     Hledal jsem cestu k informacím a štěstí mi přálo. Středisko kulturních služeb při Krajské knihovně v Pardubicích pořádalo kurz pro začínající filmové amatéry pod příznačným názvem „Cesta k filmu“. Kurz vedený doc. Martinem Štollem měl okolo 8 pravidelných studentů – posluchačů různých věkových skupin. Přiznávám, že já jsem zastupoval nejstarší věkovou kategorii. Pokud dnes vzpomínán na sobotní setkávání, je mi tak trochu líto, že to nepokračuje dál. Pokud mohu tento kurz pro filmové amatéry hodnotit jako nejstarší účastník, musím se ve všech ohledech vyjádřit pozitivně. Naprostá profesionalita a odborná erudice lektora na straně jedné a opravdový zájem a pozornost studentů na straně druhé, to byl základ úspěchu celého kurzu. Amatérská filmová tvorba, která vznikla v průběhu tohoto kurzu, se dočkala i úspěchů na amatérských filmových festivalech a také ve finále Českého videosalónu 2009. Dva amatérské snímky, které vznikly v průběhu kurzu, byly i účastníky mezinárodních filmových festivalů v Karlových Varech (sekce amafilmu), a to „Tourfilm 2008“ a „Fresh Film Fest 2009“. Při této příležitosti bych chtěl veřejně poděkovat panu doc. Martinu Štollovi jménem všech spokojených studentů tohoto kurzu, za vědomosti a dovednosti, které nám předal. Velký dík také patří paní Zdeně Kupfové za vynikající organizaci celého kurzu.

     Zaměření mých filmů je soustředěno především na historii a současnost Chlumecka. Snažím se zdokumentovat nejen současný stav historických památek a pamětihodností města, ale také jsem vytvořil tři krátké filmy o památných stromech Chlumecka. S finanční podporou města shromažďuji z celého Chlumecka 8mm amatérské filmy, které nechávám převést do digitální podoby, a snažím se tak zachránit nesmírně cenný dokumentační materiál pro budoucí generace. Svoje amatérská dílka neposílám na všechny soutěže filmových amatérů, ale vybírám si festivaly, které mají tematické zaměření na vlastivědné snímky a medailonky. Velice rád jezdím do Litomyšle, protože tento festival má svoji osobitou atmosféru a i zájem účastníků soutěže je totožný. Výborná organizace, přátelská atmosféra a výtečné filmy činí z Litomyšlské lilie festival, kam se (nejenom já) rád každoročně vracím. Aby veškerá díla nezůstala jen v šuplíku, organizuji každoročně s podporou města Chlumec nad Cidlinou „Setkání s amatérským filmem.“ Snažím se od autorů získat filmy, které si odnesly nějaké ocenění na festivalech amatérského filmu. Všechny jsou promítány se souhlasem jejich autorů. Zvětšující se počet diváků těchto setkání je důkazem kvality promítaných amatérských filmů.

     Na závěr bych chtěl poděkovat paní Mgr. Jarmile Šlaisové a redakci Donašeče, za trpělivou práci při přípravě tohoto, byť černobílého, časopisu pro amatérské filmaře, který svoji roli v předávání užitečných informací, nám filmovým amatérům, plní více jak na 100%.

Lubomír HAVRDA

DONAŠEČ DOBRÝCH FILMOVÝCH ZPRÁV č. 3/2009


     Pokud se chcete vědět více o mých filmařských aktivitách, tak klikněte na níže uvedený odkaz na stránkách FILMDATU.