Vyprávění pramenů aneb o Klamoši a starých rodech

          

     Kniha vypráví o historii malé vesnice Klamoš a o starých klamošských rodech, jejichž předci se ujali zpustlých klamošských gruntů po ukončení třicetileté války. Kniha je také výsledkem autorovy dlouholeté badatelské činnosti po kořenech vlastního rodu a historie obce.

Lubomír HAVRDA
"VYPRÁVĚNÍ PRAMENŮ"
207 str., ilustrace, portréty, faximilie
Autorské vydání vlastním nákladem
Vydání první: Pardubice 2005
ISBN 80-239-6027-X
Cena: 230,- Kč

Kniha byla finančně podpořena z grantového programu na podporu publikační činnosti a literatury Královéhradeckého kraje.

VYPRODÁNO