Literární cena Antonína Lauterbacha

     Na Základní škole v Chlumci nad Cidlinou pořádám jako vedoucí východočeského regionálního střediska KALF, literární soutěž. Antonín Lauterbach byl učitelem, dramatikem, spisovatelem a významných občanem města, který se nesmazatelně zapsal do kulturní historie Chlumce nad Cidlinou. Na jeho počest je pořádána literární soutěž, která nese jeho jméno. V roce 2012 uplyne 100 let od jeho narození.