Z dějin malé vesnice


     Kniha vyšla poprvé v roce 1988 a pojednává o historii obce Klamoš (5km JV od Chlumce nad Cidlinou). Obsah knihy vychází částečně v práce JUDr. Jana Havlína (1912 - 1996), který se zabýval historií rodné obce již v meziválečném období. Svoje badatelské výsledky shromáždil v rukopisné práci, která existuje pouze v originále a zahrnuje časové období od počátků do roku 1850. Historii Klamoše (tj. i mojí rodné obce) od roku 1850 do roku 1973 jsem zpracoval já. Požádal jsem dr. Havlína o dopracování a částečnou úpravu jeho původní práce a naše společné badatelské úsilí jsme spojili v jednu knihu, které jsme dali název "Z dějin malé vesnice".

Jan HAVLÍN - Lubomír HAVRDA
"Z DĚJIN MALÉ VESNICE"
143 str., obrazová příloha, ilustrace
Autorské vydání vlastním nákladem
Vydání první:  Pardubice 1988
Vydaní druhé: Pardubice 2009 (omezený dotisk)
Cena: 170,- Kč

VYPRODÁNO