události roku 2012

16. srpna 2012

 UDĚLENÍ VYZNAMENÁNÍ 

 V rámci projektu „Legie 100“, který je dlouhodobým projektem Ministerstva obrany ČR a dalších zainteresovaných složek připravovaný v rámci staletého výročí založení československých legií. V tomto duchu, se nesl i pietní akt konaný v Klamoši 31. července 2011, kdy byly přivezeny velvyslancem ČR v Uzbekiskánu, ing. Robertem Kopeckým, a následně uloženy do rodinného hrobu symbolické ostatky mého pradědečka Františka Bryndy (1882 – 1916), který zahynul jako voják v ruském zajateckém táboře v Taškentu (Uzbekistán). Československá obec legionářů tento čin vyhodnotila jako významné přispění k rozšíření povědomí široké veřejnosti o zásadní roli, kterou čs. legie sehrály při vzniku samostatného Československa. Vzhledem k tomu, že tato akce zároveň významně podpořila vlastenectví, hrdost na svou vlast a rozvoj tradic v duchu odkazu čs. legionářů mi udělila ČsOL „Pamětní medaili III. stupně“. K slavnostnímu předání došlo při setkání spisovatelů v Letohradě, z rukou dr. Jana KUXE.