události roku 2013

25. května 2013

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ANTONÍNA LAUTERBACHA

 Na sklonku minulého měsíce, v úterý 21. května 2013, se v Klicperově domě konal již V. ročník „Literární ceny Antonína Lauterbacha“. Díky pochopení a podpoře Královéhradeckého kraje tato akce letos poprvé získala charakter krajské soutěže a zúčastnilo se jí 44 děvčat a chlapců ze šesti základních škol našeho kraje.

Tato literární soutěž má netradiční podobu. Úkolem soutěžících je vybrat si zajímavou knihu, před porotou tento výběr zdůvodnit a přednést z ní úryvek. Soutěžící si vybírali knížky z nejrůznějších důvodů. Někteří volili pohádky, jiní detektivní příběhy, díla svých oblíbených autorů, humorné příběhy, vyprávění o dinosaurech, někteří se poctivě přiznali, že sáhli po knížce s velkými písmeny nebo pěknými obrázky… A úvodní slova soutěžících byla přesvědčivá, mile a v mnoha případech i vtipně přednesená. Také četba vybraných úryvků byla na velmi dobré úrovni. Naprostá většina soutěžících prokázala výtečné recitační i divadelní schopnosti, krásnou výslovnost, gestikulaci, intonaci…

Setkání dětských čtenářů potvrdilo, že i v dnešním přetechnizovaném světě je stále dost zájemců o dobrou knihu, že četba mladé lidi přitahuje a také dokáže příznivě působit na jejich chování a jednání. Potvrdili to všichni soutěžící, kteří byli po celou dobu soutěže příkladně pozorní, slušní, ohleduplní.

LCAL 2013 Poděkování za pečlivou přípravu a organizaci soutěže patří především chlumecké základní škole, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Janě Bernartové a paní učitelce Mgr. Mileně Komárkové, ale také duchovnímu otci této akce, panu Lubomíru Havrdovi. Upřímné poděkování za finanční příspěvek si zaslouží Královéhradecký kraj a firma Kovoplast a. s., za materiální podporu Město Chlumec nad Cidlinou, knižní nakladatelství Paseka, pan Bc. Petr Ferdinand a Český rozhlas v Hradci Králové, který byl zároveň mediálním partnerem soutěže.

K slavnostní atmosféře soutěže určitě přispěla i osobní účast starosty města pana Ing. Miroslava Uchytila, ředitele Kovoplastu Ing. Václava Křepely a v neposlední řadě pana Ing. Antonína Lauterbacha, syna čestného občana Chlumce, spisovatele, nadšeného učitele stejného jména, na jehož počest se soutěž již pět let pořádá.

 Je mi velikou ctí, že jsem jako dlouholetý přítel a obdivovatel pana učitele Lauterbacha měl možnost se již podruhé této krásné netradiční akce zúčastnit.

Letošní ročník byl opět velmi úspěšný, zajímavý a užitečný. V kulturním kalendáři města Chlumce nad Cidlinou si určitě již našel své pevné místo.                                                                       Karel Přibyl   

(Chlumecké listy 6/2013)

31. srpna 2013 

"NÁVŠTĚVA" v ČR Hradec Králové

Poslední srpnovou neděli, 25. srpna 2013 v podvečer, vysílal Český rozhlas Hradec Králové hodinový pořad „Návštěva“, jehož ostem byla moje maličkost.

V našem vysílání jste o něm možná slyšeli v souvislosti s literární soutěží O cenu Antonína Lauterbacha, kterou pořádá pro žáky základních škol z Chlumce n.C. a okolí.  Právě Chlumecko je totiž krajem jeho dětství.  Narodil se v malé obci Klamoš, do jejíž minulosti se opakovaně vrací. Lubomír Havrda totiž „propadl“ rodokmenům, a to dávno před tím, než Česká televize odvysílala seriál Tajemství rodu. Při pátrání po historii rodu Havrdů se dostal až do roku 1620, což je obdivuhodné, když si uvědomíme, že je to rok bitvy na Bílé Hoře. Nedosti na tom ..... náš host odhalil i minulost dalších čtyř rodů, jejichž zakladatelé do Klamoše přišli po skončení třicetileté války. Hodiny času, trpělivá práce v archivech, znalost vedení matrik v dobách dávno minulých .... to všechno je samozřejmostí, bez níž si mnohdy až dobrodružné pátrání nelze představit.

Autorka posledního srpnového vydání pořadu „Návštěva“ dr. Eva Zálešáková ovšem slibuje i listování Staročeskou kuchyní Chlumecka a další zajímavá témata.                            (text z webu ČR HK)

Pořad si můžete poslechnout ZDE.

2. prosince 2013

TOULKY KLAMOŠSKOU MINULOSTÍ

Poslední listopadovou sobotu uspořádal klamošský obecní úřad kulturní akci, jejímiž hlavními protagonisty byli naši bývalí spoluobčané pan Karel Přibyl a Lubomír Havrda. Podvečerní program zahájil starosta obce pan Bohuslav Věříš, který oba hosty uvítal. Poté již začalo vzpomínání pana řídícího Přibyla na své osmileté působení na klamošské škole, které prokládal osobními zážitky a vzpomínkami na své bývalé kamarády, se kterými dovedl klamošský kulturní život na vysokou úroveň. Při svém vyprávění a vzpomínání při harmonice nezapomněl připomenout zamilované písničky, které měli jeho přátelé nejraději. Příjemnou atmosféru sobotního podvečera podtrhl i společný zpěv vděčných účastníků setkání, včetně jednadevadesátileté paní Smutné. 

V druhé části programu pan Lubomír Havrda představil svůj náročný projekt, digitalizaci klamošských archiválií, představil a názorně předvedl jeho využití. Je nutno ocenit jeho veliké úsilí a snahu přiblížit dějiny naši obce v podobě, kterou vyžaduje naše současná, technicky vysoce vyspělá společnost. Podobné ucelené digitální dílo o obci nemá obdobu nejen v rámci celého Královéhradeckého kraje, ale i celé České republiky. Následně byly promítány filmy pana Havrdy o Klamoši, barokních historických památkách Chlumce n. Cidl. a Chlumecka. Poslední krátký film „Klamoš z ptačí perspektivy“ připravil autor filmů jen pro toto setkání. Byl jim let vrtulníkem nad Klamoší. Úžasné letecké záběry Klamoše nenechali nikoho na pochybách, že naše obec je opravdu krásná a v minulosti získaná přezdívka „Zelená Klamoš“ ji právem patří i dnes.

                                                             redakce klamošského zpravodaje